مرور رده

ماموریت فی بلیط

ماموریت فی بلیط

فی بلیط به عنوان اولین سایت ارزیابی قیمت بلیط در ایران مفتخر است که مأموریت خود را ایجاد فضای رقابتی میان کلیه وبسایتهای فروش بلیط به ویژه بلیط هواپیما معرفی کند. ایجاد این فضای رقابتی مزایای زیادی برای کاربران خواهد داشت که اهم آنها در این…