مرور رده

اصفهان

معرفی شهر اصفهان

اصفهانی ها مردمی با فرهنگ غنی ، آداب و رسوم و گویش خاص خود هستند. از نظر پوشش خود مردم اصفهان پوشش محلی ندارند اگرچه تا زمان مشروطه امامه، عبا و لباس بلند می پوشیدند. اما لر ها و ترک ها و فریدونی های اصفهان لباس های محلی خود را دارند که…