مرور رده

لبنان

معرفی کشور لبنان

کشور لبنان کشوری در خاورمیانه نزدیک دریای مدیترانه است و پایتخت این کشور بیروت است. هرچند این کشور نسبت به کشور های دیگر کوچک به حساب می آید و با جمعیت تقریبا پنج میلیون نفری خود , کشور لبنان مقاصد و جاذبه های فوق العاده ای برای سفر دارد.