مرور رده

شیراز

معرفی شهر شیراز

زیبایی چشمگیر شیراز نه تنها در ایران بلکه در جهان زبانزد خاص و عام است و حتی برخی از ابنیه و آثار این شهر به ثبت جهانی در یونسکو رسیده است. ما در این مقاله به معرفی شهر شیراز پرداخته‌ایم تا راهنمای جامعی برای سفر شما باشد.