مرور رده

سنگاپور

معرفی کشور سنگاپور

سنگاپور از 63 جزیره تشکیل می شود و نکته جالب راجب سنگاپور این است که سنگاپور هم کشور است و هم پایتخت خود است. جزیره ی سنگاپور جزیره ی اصلی است و به پولاو اوجونگ نیز معروف است. این کشور مکانی است که علاقه مندان به خوراکی, مکاشفان,…