مرور رده

تبریز

معرفی شهر پاریس

شهر تبریز یکی از کلان‌شهرهای کشور ایران محسوب می‌شود که در طول تاریخ کشور بارها و بارها به عنوان پایتخت حکما انتخاب شده است. تبریز با تاریخچه مبهم دارای خواستگاه ویژه‌ای بوده که همچنان در جذب گردشگر نیز موفق عمل می‌کند.