مرور رده

انواع ویزا

ویزا و انواع آن

ویزا در واقع تاییدیه ای است که برای ورود به کشور هدف از طرف نمایندگان کشور هدف در کنسولگری با سفارتخانه در کشور مبدأ به فرد داده می شود. ویزا به پاسپورت ضمیمه می شود و نشان می دهد که فرد تمامی ضوابط و قوانین کشور مورد نظر را برای ورود به آن…