مرور برچسب

دیوار چین

معرفی کشور چین

چین دارای قدیمی ترین تمدن در حال رشد جهان یکی از جالبترین کشور هایی است که باید از آن بازدید کرد, سه قرن است که کشور چین در حال توسعه شدید بوده و نقشه کشی برای روستا ها بر روی چین بی اثر نبوده است و مناظر عهد عتیق چین کمی آسیب دیده اما با…